Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Roczny plan działalności Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok

Plan działalności na 2018.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Roczny plan działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Roczny Plan Działalności na dzień 31.03.2017r. MGOPS w Czersku.pdf

Roczny Plan Działalności na dzień 30.06.2017.pdf

Plan działalności MGOPS III kwartał.pdf

Plan działalności MGOPS IV kwartał.pdf