Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA 2020 ROK Z DNIA 18.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Warunki zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.pdf

Załącznik nr 4 Ogólne warunki umowy.pdf

załącznik nr 5 Klauzula informacyjna.odt

załącznik nr 6 karty pracy_18.11.2019.odt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O NIEUDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Informacja o nieudzielonym zamówieniu.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA 2020 ROK Z DNIA 06.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.pdf

Warunki Zamówienia na usługi społeczne.pdf

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc

Załącznik nr 4 Ogólne warunki umowy.pdf

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna.odt

Załącznik nr 6 karty pracy.odt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informacja o udzielonym zamówieniu.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA 2019 ROK Z DNIA 18.12.2018

Ogloszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Warunki zamówienia na usługi społeczne

załącznik nr 1 opis przedmiotu.doc

załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc

załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (1)-1.doc

załącznik nr 4 ogólne Warunki Umowy.doc

załącznik nr 5 Klauzula informacyjna.odt

załącznik nr 6 karty pracy.odt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE na 2019 rok z dnia 22.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Warunki zamówienia na usługi społeczne

zał. nr 1 opis przedmiotu

zał. nr 2 formularz ofertowy

zał. nr 3 wykaz usług

zał. nr 4 ogólne warunki umowy

zał. nr 5 klauzula informacyjna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne na 2018 rok

Informacja o udzielonym zamówieniu na 2018.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 14.12.2017 r.

1 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.pdf

2 Warunki zamówienia na usługi społeczne.pdf

Zmiana nr 1 warunków zamówienia Zmiana nr 1 warunków zamówienia.pdf

załącznik nr 1 opis przedmiotu.doc

załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc

załącznik nr 3 wykaz usług.doc

załącznik nr 4 ogólne Warunki Umowy.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 22.12.2016 r.

ogłoszenie .pdf

warunki zamówienia .pdf

załącznik nr 1 opis przedmiotu.doc

załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc

załącznik nr 3 wykaz usług.doc

załącznik nr 4 Ogólne Warunki Umowy.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE z dnia 23.09.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne

załącznik nr 1- Opis przedmiotu

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - wykaz usług

załącznik nr 4 - wykaz osób

załacznik nr 5 - Ogólne Warunki Umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu

protokół.pdf

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego z dnia 19.07.2016 r.

ogłoszenie.pdf

zał. 1

zał. 2 oferta

zał. 3 wzór umowy

zał. 4 protokół zdawczo-odbiorczy.doc

dokumentacja fotograficzna

dokumentacja techniczna.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu

protokół.pdf

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego z dnia 01.06.2016 r.

ogłoszenie

zał. 1 oświadczenie

zał. 2 oferta

zał. 3 wzór umowy

dokumentacja fotograficzna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi opiekuńcze: gospodarcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w miejscu ich zamieszkania w 2016 roku - numer ogłoszenia w BZP na portalu UZP 29414-2016.

Ogłoszenie o zamówieniu - termin składania ofert do 18.02.2016 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust.1

Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - zobowiązanie o współpracy

Załącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 10 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie: 

"Czy z uwagi na treść art. 90 ust. 1 PZP dla obliczenia kosztów pracy pracowników realizujących przedmiot zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umów cywilnoprawnych Zamawiający przy ocenie złożonych ofert będzie brał pod uwagę wartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 roku, czyli 11,01 stawki godzinowej."

Odpowiedź:

Na tym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie aspekty będą brane pod uwagę przy ocenie, czy proponowana cena nosi znamiona rażąco niskiej ceny. Wykonawca składając ofertę powinien przedstawić taką cenę, która nie będzie nosiła znamion rażąco niskiej ceny. Na wykonawcy spoczywa także obowiązek udowodnienia, że cena jaką proponuje nie jest rażąco niska.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi opiekuńcze: gospodarcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w miejscu ich zamieszkania w 2016 roku - numer ogłoszenia w BZP na portalu UZP 181783-2015.

Ogłoszenie o zamówieniu - termin składania ofert do 17.12.2015 r.

SWIZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust. 1

Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 - wykaz usług

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - zobowiązanie o współpracy

Załącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 - ogólne warunki umowy

Załącznik nr 10 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie terapii pogłębionej w 2015 roku

Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania w 2015 roku - nr ogłoszenia 14364-2015

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:36449
Treść wprowadził(a): Grada Katarzyna, 2019-12-06 12:04:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-11-18 08:59:18