Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzeniem Nr 19/2019 Dyrektora MGOPS w Czersku z dnia 19 kwietnia 2019 roku przyjęto nowy Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Zarządzenie Nr 19 z dnia 19 kwietnia 2019 r..pdf

Zmiana w Regulaminie - Zarządzenie Dyrektora MGOPS w Czersku z dnia 18 czerwca 2019r.

Zarządzenie Nr 28.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzeniem nr 445/16 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2016 r. zatwierdzono regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

zarządzenie 445 z 2016.pdf

 

Zarządzeniem Nr 666/14 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2014 roku zatwierdzono nowy regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

Regulamin organizacyjny od 2014

Regulamin organizacyjny - plik