Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRAGRAMY REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU

  1. Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 Program_Posiłek_w_szkole_i_w_domu_na_lata_2019_-_2023.pdf
  2. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019 
  3. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019