Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Struktura Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Dyrektor: Anna Bielawska-Jutrzenka

Sekcja Kadr i Administracji (SKiA) 

Sekcja Finansowo - Sprawozdawcza (SFS)

Sekcja Świadczeń Rodzinnych (SŚR)

Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (SPSiWR)

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych (SFAiDM)

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (OPiRPA)