Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Zarządzeniem nr 445/16 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2016 r. zatwierdzono regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku. Schemat organizacyjny stanowi załącznik do regulaminu ( zarządzenie nr 445/16 zamieszczono na stronie BIP pod nazwą REGULAMIN).

 

Struktura Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

W 2014 roku zmieniono regulamin organizacyjny, aktualny schemat organizacyjny przedstawia się następująco:

struktura organizacyjna od 2014 r.

struktura organizacyjna - plik

 


MGOPS na zewnątrz jest reprezentowany przez Dyrektora.

Podczas nieobecności Dyrektora, w zakresie określonym przez Radę Miejską / wydawanie decyzji /, funkcję wykonuje osoba przez Radę upoważniona.

Organizacja Ośrodka

Wyróżnia się następujące działy :

   -   Dział Administracji

   -   Dział Finansowy

   -   Dział Pomocy Środowiskowej i Usług

   -   Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Na czele działów stoją Koordynatorzy wyznaczeni przez Dyrektora:

   -   Koordynator Pomocy Środowiskowej

   -   Koordynator Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


Jednostki organizacyjne:

   -   Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku ul. Pomorska 10

   -   Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku ul. Dworcowa 15.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2954
Treść wprowadził(a): Grada Katarzyna, 2016-08-08 12:33:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-03-13 11:02:01