Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
tel. (052) 398 4765  i (052) 398 6013
e-mail: sekretariat@mgopsczersk.pl

Skrzynaka podawcza: epuap