Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku od dnia 27 lutego 2019 roku pełni Pani Anna Bielawska-Jutrzenka.

Dyrektor MGOPS przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 10.00 do 12.00, bądź w innym terminie, w sprawach pilnych lub po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem.

tel. (0-52) 398 4765  i (0-52) 398 6013